Mae'r termau “stampio marw” a “offeryn stampio” yn aml yn cael eu defnyddio'n gyfnewidiol, a gall eu hystyron amrywio yn dibynnu ar y cyd-destun.Fodd bynnag, mewn ystyr dechnegol, mae gwahaniaeth rhwng y ddau:

Stampio Marw:
Diffiniad: Mae stampio marw, a elwir hefyd yn "farw," yn offer neu fowldiau arbenigol a ddefnyddir mewn gwaith metel i dorri, ffurfio neu siapio metel dalennau neu ddeunyddiau eraill yn siapiau neu ffurfweddau penodol.
Swyddogaeth: Defnyddir marw i gyflawni gweithrediadau penodol yn y broses stampio, megis torri, plygu, tynnu llun neu ffurfio.Maent wedi'u cynllunio i greu siâp neu geometreg penodol yn y deunydd.
Enghreifftiau: Mae gwagio marw, tyllu'n marw, ffurfio marw, tynnu'n marw, a marw cynyddol i gyd yn fathau o stampio yn marw.

Offer Stampio:
Diffiniad: Mae offer stampio yn derm ehangach sy'n cwmpasu nid yn unig y marw eu hunain ond hefyd amrywiol gydrannau ac offer eraill a ddefnyddir yn y broses stampio.
Cydrannau: Mae offer stampio yn cynnwys nid yn unig y marw ond hefyd dyrnu, setiau marw, canllawiau, porthwyr ac offer ategol arall sydd gyda'i gilydd yn ffurfio'r system gyfan a ddefnyddir ar gyfer gweithrediadau stampio.
Swyddogaeth: Mae offer stampio yn cwmpasu'r system gyfan sydd ei hangen i gyflawni gweithrediadau stampio, o drin a bwydo deunydd i alldaflu rhan a rheoli ansawdd.
Cwmpas: Mae offer stampio yn cyfeirio at y gosodiad offer cyfan a ddefnyddir wrth stampio, tra bod "stampio'n marw" yn cyfeirio'n benodol at y cydrannau sy'n gyfrifol am siapio neu dorri'r deunydd.
I grynhoi, mae "stampio'n marw" yn cyfeirio'n benodol at y cydrannau sy'n gyfrifol am siapio neu dorri deunyddiau yn y broses stampio.Mae “offer stampio” yn cwmpasu'r system gyfan, gan gynnwys y marw, punches, mecanweithiau bwydo, a chydrannau ategol eraill a ddefnyddir i gyflawni gweithrediadau stampio.Er bod y termau yn aml yn cael eu defnyddio'n gyfnewidiol mewn sgwrs achlysurol, mae'r gwahaniaeth technegol yn gorwedd yng nghwmpas yr hyn y mae pob term yn ei gwmpasu o fewn y broses stampio.


Amser post: Medi-22-2023